pc初期化したいんだけどどうすればいいの?

1名無しさん2018/02/21(水) 03:33:49.510
ディスクは無いんだ

2名無しさん2018/02/21(水) 04:24:44.380
>>1
The Salute

3名無しさん2018/02/21(水) 07:51:11.400
-__-_----_-_-_---____-__-__--_-_--_-___--__-_--_--__-__---___-_--____-_--
__--_____--_---___---__--_-__-_-__--_-_-__-_---____---___--_---_-____----
-__--______-_-_-----_-_____-___-__-_-___---_-_--_--_--_-__-_--_-_--__----
---__---________-__--___--_--_-------_____-__-_--_-_-__-_--_---_-____--_-
_-__--_-----__---_-_-___-___-_-_-__--__-_-_______--_-_--_----_---____-_--
----_--____-_-____-_____-------_-___-__-_---_____---_-__---___--___-----_
_--_-_--__-_--__--____-_--______--__-__-_--__--___-__-_---_--__----_---_-
_-__--_____----_-___---_---__-_-_-_____---__---__---_--_--___-___--__---_
___---_--_----_____-_---_-_--_-______-_-_-_-------____-__--_--__--_--____
-__------___-___--_-___---______-_---___-__--_---__----___-__----_-_--___
---_____----__-__-__---__--__-_--_--__----_____---__--____-__---_-__-_-_-
_-__-__--___-_--_-_-_--___--_--_-_----_-___------__-_-__-_---__-_--______
_____--__---__---____----__--_--_--_____-______-_---_-_----_-_-_----___--
___---_-__-_----__--___-----_-___-_-_----____------___-_-__-_-___-_-_-___
----_---_-___---_---_-__--___----__-_-_--_-____-__-_--_--__--_-__-_______
-_----_-___---__---_-_---_--_--_____-__---_-________-_-_--_------_____-__
----______-_-----_---__-__-_-_--_--____-__--____--_______-_---__-_--_----
-__-_-_-_----__-__-___-_-------_-__--___---_-_-__--___-__--__-__---_-____
_-_--___-_-__---_-__---_---__--_-------_______---___-_-__-_-_____-_--_--_
---_____--__-____--_--_-_--__--____-------_-___-_-_-__--_-__--__--_-__-_-
_----__-__--__--_---__-___-__-____-_---_---_-_-_____-_-----_-____-_---_-_
_--_----__-_____-_-_-__-__--____--______-_------___----_-__---__-_--__---
_-_-__-----____--_--_-____-___--__-_-_--__--______---____-___-----_------
_______---_-_____--_--_-------__-____--___-_---__-___-__---__------__--_-
____-----__-_-__-_--____-_--___-_-----__--_-__-_-_-____----__--___---_-_-
--_-----_-_-_------___--__-__-__--_-_-_---_____-___-___--_-__-__--___--__

4名無しさん2018/02/21(水) 10:40:49.400
空海「くうかい?」

5名無しさん2018/02/25(日) 01:01:46.410
C:\Users\orenoaka\syokika[Enter]
ショキカシマスカ?
Yes[Enter]
ショキカニシッパイシマシタ

6名無しさん2018/02/25(日) 11:40:09.620
設定→WindowsDifender→パフォーマンス→追加情報

7名無しさん2018/02/28(水) 06:51:42.550
-__-------_--__-__-_-___-_---___-------__-_-__--__--__-___-_-_____-_-_-__
-__-_-___--__--_---_-__-__---_-__-_-----_-_-__--_--___--_--____-_-__-_-__
_--_----_-___-_--__-_-___-_-----_---___-__---_-_--___-__--_-__--_-__-____
-__-__---_------_---_--_-___-_-----__-____-_--___-_____-__-_--_--___--___
_-_-__-------_______-_---__--_----___--_-----__-_-__-_-_--___-_-_-___-___
_-____-_-_--___--__-__---__-----_--__-__--___-___----_---_-_--_--__--____
_-_-__-__------__---___--_--_--_________-___---____--_-_----_-__---_-_-_-
_-----_-_--____--_____-_--_-__-_-_--_---_____----__----____-_-____--_---_
_-_-_--_______-_-_-_-____-----__-_---_-_-----__--_____---__-_-__----__-_-
___--------___-_--_---____----_-___--____-----___-__-__--______--_-_-_-_-
-____---_---___--_--_-_-_-____--_--_--_----__--__-_-___--____-_---___--__
-___-_--_-__--___--_-_----___--_-_-___--___-__-------_--__-_--_-__-_-____
_-_----_---___-_-_---___--_---____--_--__-__--__----__--__-__-____---____
__---_____-_-___-_-___---_--__-___---__-_-_---__---_____---__-__--_------
-___-_--__-_-_-_----_-__-__-_-_____--_-___--_----__--_-_--___---_-__-_--_
--__--__---_-----___--__---_----_-_________-_--___--_--_-_-_____-_-_--_-_
___-_-__---__---__---___--_----------_--________-__--___--_---___-___--__
-_--_-__--__---__--__---___-_---__-_-_-_---___--_-_-___-___-____--_-_-_--
-_-___-___-_-___-_----______-_--_-_--___-_-___---_--_----____-_----__----
__-__--___-_--____-_-_-__---_-_----_--__-_-__--_-_-_-___--_--____--__----
_-_-_-_-_--_-_--____-------__--_---__-___---_____-_---_--_--__--____-____
_-__-_-____--____-_--___--_---_---_--_-__----__-_--_--_-_-_-_--_-__--____
___-__--__-_______--__-__--__--_-__--_-----__--___--_-----__--_--__--_-_-
___----__-_-_-_--___-__---__-_-_--_--_-____-_____-_--_-__-_---__----_-_--
--_-_---_-_-_-__-__-__--_----_--___-__----_--___----_-___--_-____-____-__
____--_-_--_-_-_---___---_-_-__-_--___-___-___--__---_---___-_-___---_---

8名無しさん2018/03/07(水) 06:43:08.640
---_-__--__--_--___--__-_--_--_-___-_--____--_-___-_-_-___--__--_--_-__--
__-__-__--___-_--_--_-_---_-__----_____-_-_-_---__--_--_-_---_-_---______
__-----___-_____-_---_----__-_--_--___-___----__-__-_-_-___---__-___---_-
----__-_-_-_---__-__--_--___--_-_-_-_-_-__-_--_--____---_-___-____-_--_-_
__-_----__-_----_-----_----____---__--_-__--__-_____--__-_-_-__--___-____
___-__--__-----______--_-_-_---_------__-__--_____--___-_-______-----_---
_____--_-___-_--_-_____--_----__-_---__-----___--_----_-___--____-__---_-
-_---_______-_---_--__-_--__-_----_-_----___-_-__--_--___-_--___--__-__-_
-_-_---_--_-__----------__-__--___--______-___---__---__--_-____-_--_____
-_--_---__-_--__--___-_-_-___-__-___--_---__--__--_-____---__-___--_--_--
__-_--___--_-_-_--_-_-__--_-_--_-____---_---____---_____-_---__--_--__-_-
----___-_-__-___-_-__-__--_---___-_-----------__-_--_____--____-___-___--
-____--_-----___--_----__-_-_--_--_-_-___-___-___--__---__-_-__-__--___--
--_-______-_---___----__-_-__-_-__---_--_--__-_--_-___-----__--___-_--___
__---___---__-_----_--___-_-_---_-____--__-____---_---__-_-_---_--_-_____
--_-_-_--_-_-_--_-__-_-_-__--_--_-_-_-_----_-__-__-_--________-_-__--_--_
_--__-___-_----_----___-____-__-_--_---__--______--_--_-_-__---___---__--
_____-_-_--__-__---__-_-_-_-_-_--_-__-_----_----___--__---__-_-____-__---
__-__---_--____---_--__-____-__----_--_-_-__--_----_--___--_____-_---__-_
_--___-__---_____---__--_-_--_-____---_-__---_-_----___--_---__-___-_-_-_
_--_-_---_____-__-_---___-___-_--_--__-_-_-____---_-_-_-_-_--_--_-_--_-_-
-----_--_-__-__--__-_______--_--_____-____------__--_--_-_-___-_---_---__
---_-_-_--___--___-_-_---__-__--_-__---_-____-_-_--_-_--_--_-_--____-_-__
_--_-_-__---_-__--_--__--__-_-____-_-_---_-__---_--__---__-__---_-_-_____
---_-____-_----___-_-_-_-_-___-__-_--__-_---___--_--____-__-_-_-----__-_-
__-__-____-__--___-_-__---____--_--_--_-_-_--_-_-_----_-__-_---__--__-_--

9名無しさん2018/03/07(水) 18:34:49.780
レスキューナウ

10名無しさん2018/03/14(水) 06:39:10.980
_---_--_----_____-___-_-----_-_____---_---_---_-___-___--___-___-___-_---
__-_____--_--__-_-__----_-____-_---___-__-__-__--_--_----_-__--_-__-_----
----_-__-__-_--------_--__-_---_----_____-_-______-_-___---____-_-_-___-_
__-_---_----_---_--___-__--__-_-_____-___-__-_--_-__-----_--___-____--_--
_----_-_-_-__----_--__--__-_---_-___-_--_--___-_____--_-_-_-_--_-_-____-_
-_-----_-___-__-_-__--__--_--__--____--_---_-_---_---_-___-_-___-___-_-__
--_-__---___-_-___--_-_--___--__-_---_--__-__-____-__-_-_--_---___--__---
__-_----_-______---_-_____----___--___--___-_-__-_--_-_-----__-_-__-_----
___--_--______------_-__-_--___---_--_-__-______----_--____--___---__----
-_-_-_--_-_--__-___-__--_---_-_-_--_____------___-----_____--___-__-__--_
_--_-_-_-___--____--__--__---_-__--_-__---___-__-__-__-__--___----_---_--
___-_----_----____--__---_____---____----_----_-_-____-__-____-----_--___
___-_-_------___--_----_-___----__-_-_-------_-__-________--__-____--_-__
-__-_--___-----__---_____-_-_--_--__--___-_--___---__--_-_--_-_-_-_-___-_
-___-__--_--_-___-__-_-_--___-_____-_----_---_--_-____-_-__---_-_--__----
___---_____--____-__-_-_---_---____-___-_------_------___-__--_-__-___---
___---_-__-_____--___-__----_-_-----_--_-__-_--_-_---_-___-___--__-_-_-_-
-____---_-_--___---____-___--_---_____--__---____--__-----_-___---___----
_----__-_-___-__-_---__-_-___---____---_-___---__--__--_--_----__-_-___-_
-_-__-__---___---__-_-_-_-_-_-_--__--_---____---_--_---_-_--_-_--________
_----__-___-_--_____----____-__-__-_---____---_--__-_--____---__----__---
___---_-----__--______-__-___---_--_-------_-__--_-___----__-___--__-____
_-__-_-____--_-_________-__--__--___-_-----_---_---__-___--__-------_-_--
-----__--___---_--____----__-_-__-----___-___-----__--___--__-__-____-___
-__--_--___-___-_-__-______-_---____-_---_-_____-__-_-___-------------_--
-_____-__--_-___--_--_--_-_-----_-___----___-__-__-_-__---_-_-__-_-___---

11名無しさん2018/04/04(水) 06:44:39.640
____-_------------_----___-___--__-__-_-_--_______------__-_-___-_-____-_
_---__-__-___--__-_-_---_-_-_---__---__-_----__-_-_--__--__--__-_-___-___
--_-___---___--__-__--_--__-_-____--_---____-__-_--_-__---_-_-_--_-_-_-_-
__-_-_---_-_--__----_____--__--_-__---__-___---_-_-______-_-_--_-_----__-
---____---___------_---_-____-_--_-_---_-_----___--_______-_-_-_---______
__-___----_---__-__----_--____-__-_--_----__---_-_-__---_-__-_--______-__
_-_-___--_-_-_--__-__--_---_----_--_---_------____-___-____--_-___-_-____
_-_------__---___-__-_--___-_-____----_-_-_--_-_-__-_-___-_-_-_-_-_---___
_---_-___---_--_-_-_------_-__---_-_---__-_--_-__-___-__---______-_-_____
-__----__----_-___-___-__--__-_--_______--___--__--------_-___-_----__-__
-__-_--_____---__--___-_---_---__--___---_-_--____-_-__-__--__-_-_---__--
--_--_____-__-_--__--_-_-_-_-_-__--__--___-----_-__--___--_____-_----_-_-
---_-------_-_--_____--_-__--_-_-_--_-___-__-_-__--__--_-____---__-_-____
_--___-----_--_--_-__-_---_-_---__-___--__-_--_-_-____-_-__-_--__---_____
---__-____--__---___--_-______-__---__-_--_-_-_-_--_-_----_-____-_-__----
__-----___----_-_-_-__-_-__-_-_---_-_--_______--_-_-__-_--_--__--__-_--__
__-__--_---_-_-_---___---__-----_-____-_--__-_______-___-_--___-_----_---
_-_-__-_-_-_--_-___-___-_-____-__-__---_----_-_---_--_---__-___--_-_-_--_
_-__-_-___-__-____--__-_-_---__--_----_____-__------_-_-___-_---_-__-_---
-_____--_-___-___---__--___--__--__-_----_----__-_-___-_-_---__-_----__-_
_____-_--__-_-_--_-_---_-__----_-___-_-__-___-___-_--_-_-_----____-_-----
_-_--__----_----_--_-__-___-_____-__--_-__---___-____--___---_---_-_-_--_
-__-------_-_-_-______--__--_-__-_-____-_-_-__-----__--_-_--_-_-__-__--__
--_____-___-__-__----__----__-___-___----_--_--_--____-_-_---__-_-__---_-
--__-__-_--__-----___-___-_----__--_____--_-_-----__-__-_-_-_-_-__-_-__-_
-___--_---_-____--_-----_-_-_----_---____-__--__-__-____-_-_-____-----___

12名無しさん2018/04/11(水) 06:44:18.630
-----__-__--_--___-_-_-___--_--__--____---___--__-__-_--_-____-__-_--_---
-_--____-_--_-_--_-__-__-_----__---__--____-_--_--___-___-__-_-_------___
---_---_--__---__-__-___---_________-__---__--__-----___--_-_-__-_--__-_-
_-___-_---_____-_-_--_-___-_-----___----___-_-__-____-------_-_--_-_-__-_
___-----____--_----_--__-_--__---__-_--_--_-__-___--_-_---_--_____-___-__
-___--__--_-_-___---_---_--_-__--___--____-__---_-_------_-__-_____--__-_
__--__-__--___-_---_-_-_--_____-__-_-__-_---_-__---__-____-___--------_--
-_-_--___-__------_-_-_-----__-____--_--_---__---_-___-____-_--_____-_-__
---_-_-____-_-___--_------_---__-__-__-_--____-___-_-_--_--_--___-__--_-_
_-_-___-__--____--_--_-_-__-_____-----_-__---__-__--__---_-_--_---_-_--__
_--__-___-_-__--_-___-__--------_-_____--_-_____--__----______---_------_
__-___-_--_-_---_---___-_---__-__-_-_--_-__--___--_---____-_---_--__-_-__
-__-_-_-_--___-__---__-------____--___--_-_---------_--____-__-______-___
---_--_-___----_-__-__-__-_-__-_--__-_-_--__--_--__--_--_--_______---__-_
_-_-__-__-_-___----_-_-___---_--__--_--_----__-_-_-___-_-_-_---_____---__
--_-----____--____----_-_--_-_--__-__-__---__--__--__-_-_-__-__---__-____
--_-_-_---____-_-_-_-________-_--_-_--_--_---_-___---_-_--___-__-_---__--
-_-____-_---__-_____-_--_---__-__----__---__-_-_--_-___-_-----_-_-__-__-_
____-__-_-___-____-_-_-__-__---__---_--____-_---___------___-_------__---
--__--__-__----____------____---_-___---____-_-_---__--___--__---____-_-_
-_-_--__--_--_-__-_--_---__--__--_--_----_-___--_--___-_-___-_--____-____
__---_--__-__---_--__-__---_____-___---__-_---_--_-_----___--_--_______--
_--__---___--_-_---_-_-__-_-_--_---_____-______-__-_-_-_-__--__-_---_----
---_--__--_____-_--_-_-___-_--_-__-__-____---__-----_-_-_--__--__----____
-_-_--_-___--__-_-____-__---___-__-__-___-_-___--_--__-__--__--_---------
--___----__-_-____--___---____----_--__---___--_--_----__--__-_--_-______

13名無しさん2018/04/18(水) 06:35:59.390
__-_---_-_-__---_---_--_---_--_______--_--___----__--_---__-_____-__--___
-_------__-_-___------___-_-______-___-__---_-_-_-_-___-------____-_--___
____--___----____-__-_---_-_-_-__--__---__-_----____--__-_------__-_--___
_-______------_-_-----___-__---___-_--___------___-_--_--___---__--______
----_--__-_-_-__-__---_-___---___----_---__-_--__-_-___--___---__-____-__
---_--__-_-_-___--__-__-__--_-__-______---_-_--_--------_---__-___-__-___
-_-__--__--__--_______---_--_--__--___-__-___--_____----_----__--_---_-_-
___-_-__-_____--_-_-_--__---__---_____---_--_--___-___--___---_---_---_--
_-____-___--_______----------__-_---__----_--___-_--__-_----___-__-_--___
___--______-_---_--__--_-___--_---___-__-_-___-___---_-__--___-_---------
----__--_____---___--_-_--__-__-__-_--___-__-_-----_--_--__-_____--_-_--_
---__-__----_--_----_-_-______-_-_-__-_-_-___-____-_---_-__-_--____----_-
__-_-___---_---__-__--_-_---______-_-____-__-____--_--__--_-------_-__---
__---______----___--_-____--____-_-_--_----___---____-----__----__-_--__-
_____-__-----_-___-_-_--__-----_---___-__----_____-_---_-__--____--__---_
____---__--__-__-__--_-___----__--_-_-_----____--__-___-----___-__-_---_-
_--_-___-_---_-_____-___-__-----_---_---___-_--_-_--____-----___-_---____
__-_-_-__-_---_-_-__-_-__-__-----___-__-__-_-_-_-__--_---____----_--___--
-_--_---_-__-_----__--____--___-__----___-__---___---__--_--_-_--___-____
-__--_--_-_---___-__---___-_-_-_---_-_-_-_-_--_-__--________--_--_-_--_-_
-____------_--_--_-_______---_____--__---____-__---__-__--_-_--_-__--_---
___-__-_-____----__--__--_---__--__-__-_-___-______-_--____------------_-
---_-____-_--_-__-_-__-____--_-_-----_-____-___-_--__--_--____--_---_--_-
--_-------__-_----__--__-__-_____---__-_-_----___--___---_--_____-____-__
-___-__--_--___----__---__-_---__-___-___---___-_-_-_-___-----__--__--_-_
-__-___----_--______----__-----____---__-__-_--__-__--_-___------_--_____

14名無しさん2018/04/25(水) 06:48:15.140
----_--_---______--______--____--___-___--__--_-_---__-_-__-_--_----_-_--
-__-_-_-__-_--___--_-----_-___-_-_____-_-_--__-------_--_-_-___-___-_-_-_
___-__-__--______-_-__-_--__-----__-__--_---_--___----_--_--___-__--_-_--
----____----__--____-__---__-_____---__----__-_----___-__-_--_--_-_-_-___
-----_--___-___--____--_-_--__---_-_---__---__-__-___--__-_----_-___-____
_---_-______-___--__--____-__---__---___-_---_-----_-___-_-_---_--_-___--
-__--_-______---_-__--__-_---_---_-_-__----_-_---_____-_-_-_--_-_-____--_
__--_-_-_-_-_--__-______-___-____--_-_-_-__-_---_---__----_-_-__-_---_---
-_-__--___-_------___-___---------__-___--_-_-__-___-_---_--_-___-__-____
-_-_--_--_-____---_---____-__-_-___--_--__--__-_-_-__--------______--_-__
---_---_____-_-__-_----__-_-_-__--___---___--__-__---__---___----__-___-_
----_-_-__-_-_-------_-_____--_---____-__--_--_--__-___-__--_-__--_____-_
__---_-__---_-__--_-___---__-___---_-__--------____-_-___-_____--_--__-_-
__-__----__---_-_-________----_---_---_-_-_____--------_-__--__-_-____-__
_-_---_-___-___-______-_--___----___-------___-___-__----__--_---_--_-_-_
_---___-_--___-__-_-__-_----_--__-----_--_------_-__-___-___--____-___-__
__------____---__-___-_-__---__-__--__-__-__---__-------_-_-_____-__--_-_
__----_--___--____--__--____--_--_-_--_-_-___--__-_--__-_-_-__--_-__---_-
_--__--_-_---___-_-_-_--___----___-_---_-_--___-_-_-___----_-______--_--_
____--___-_-__-----_-___--_-_--_-----_-_____---__-__--_-_-_-_--___-_-_--_
-__-____--__-___--___--------_-_-_-____--_--___-___---_____--__----_-_---
--____----__-_--__---___-____--___--_-___------____-___------__--____---_
___--_---_-_--__-_----__-_-__-_--__--______-_----_-_-__--_-______-_--_---
-_--___---__--_-_--__----__-_----_---___------___-____---_-______-___-___
_-____---_--___-__-_-__-__---__--__-__-_-__-_-_--_-_------__-___-_-_--_--
___--__----__--__-__-___-___-__-_-_----_--__----__-____--_--_-____-----_-

15名無しさん2018/05/02(水) 06:41:58.710
_---_____--_-__-_-_--_---_-------__-_--_-___-__----______-___-_---_-_-___
--_----_---_-----_-----__--____-___-_____-_-_____-_--__-__--_-__---__-___
_-__________-_-_-_____--_-_-----___-------_---__-_--_--__----_----__-____
________-----_-___-_-__----_-----_____--__--___--___---__-__---__--__----
-_-___--_--__-_-__--_-___-_---_--------_-___-___----____-__---__-_-___-__
--_-__-_-___-___----_----------_-_-_-___-__-___--__--_-___-----______-___
_-_-___-__--_--__---___---_-__-__-___---___---__-_----_--____------_-____
-_---__-__--_------_---_--_--__--_________-____--_-_-_-_----____-_--__-__
--__--_---__--_-__---___-___---__-_--____--__------___--__-__--_____-_-_-
____----__-__-__----_--__-_______-__--____---_-_-__-_--___-_--_---_------
_-_--___-_---__-___-_---_--_--__-_-_-_-----_-__-__-__--___-___--__--_--__
__--__----_---_-__-_---_--__--__-----____-_-_____-_-__-__-_---__-_-__-_-_
---_-_--__---_-_-__-_-____--____--_-----_-----_-__--_____---_--________-_
__----_-___-_--__-_-_-__---___-_-__----_--_-__-__-__-_--_----__-__---____
_---_-_-_--___--_-__-__--_-___--_____---___-_---_-_-_-____----___--_---_-
-___------__-__-_--__---__-_---____--_--____-_-_--_-____-_--_---__--_-___
_---__-_--_---_____-----_--_--_______-_-----_--___--__-__---__---___-____
_--_-_--___--__---_____-_--_-___-__----_-_-_-_-__---__--_-_----_--___-___
-_-_-____-_-_-_-_-----___---__-__------_--____-____-__-_--__-__-----__-__
--_-----_-_-_-___-___--__-__-_---------___---_-_-__-_____-_-_____-_---___
-_--__------_____--____--___-________-_--_-_----__----_--__-_-_--_-__-_--
-__-_____--___-_-_-_--__-__-_---_----_-__--_-_--_-_---____----__-_-__-__-
-_-___---_-___--__----__-_-______-----__----__-_---_____-_-__-_-___-_----
______--__-___--__------__-___-------____---__--_-___-_-----_----___-____
----_--____--_-_-_---_--__-___--__-__--__--_-_-___---__--__--_---______-_
_-__-_-_______-__----___--_--_-_---_---____-_-______---__-_-_-_---_------

新着レスの表示
レスを投稿する